Vaikka ympärillämme tapahtuisi kuinka paljon, toimintamme keskiössä on aina asukas ja hänen kotinsa. Haluamme tuottaa asukkaillemme asumista tukevia ja helpottavia palveluita, jotta kotona on kiva olla. Tavoitteenamme on tarjota pitkäaikaisia koteja ja kulkea rinnalla muuttuvissa elämäntilanteissa.

Yksi tulevaisuuden päämäärämme on nostaa yhtiön käyttöaste seuraavan viiden vuoden aikana 98 prosenttiin 90,61 prosentista. Tämä tavoite tulee näkymään jokaisella sektorilla, mutta ennen kaikkea asukkailla parantuvien palveluiden muodossa. Korkea käyttöaste myös pienentää vuokrankorotuspaineita. Tavoite näkyy vuokraus- ja muuttoprosessissa sekä huoneistoremonteissa. Lisäksi tulemme luopumaan joistain kohteista. Jokainen kuukausi, jonka asunto on tyhjänä, laskee käyttöastettamme.

Vuoden lopulla tullaan elämään poikkeuksellisia aikoja, kun Oriontie 3:n peruskorjaus käynnistyy ja Peltopyynkujan uudiskohteen rakentaminen alkaa. Vuoden aikana meillä on ollut ja tulee olemaan useita palveluidenhankintakilpailutuksia.

Orimattila kiinnostaa myös muualla, ja viime vuonna jopa puolet hakijoistamme oli ulkopaikkakuntalaisia. Haluamme uskoa, että olemme merkittävässä roolissa uusien asukkaiden muutossa Orimattilaan ja vaikutamme alueen elinvoimaan.

Vuosi 2020

Vuosi 2020 haastoi Orimattilan Asuntoja, kuten kaikkia muitakin. Maailman muutoksien myötä pääsimme kehittämään toimintatapojamme ja palveluitamme. Meillä voi nykyään asioida entistä helpommin sähköisesti, kellonajasta riippumatta. Otimme myös käyttöön sähköisen ajanvarauspalvelun henkilökohtaisia asiointeja varten. Tuttu asiakaspalvelupuhelimemme on toki myös käytössä ja palvelee arkipäivisin klo 9–12.

Hakijamäärä laski hieman viime vuonna ja korona haastoi huoneistojen vuokrauksessa. Puolet hakijoistamme oli ulkopaikkakuntalaisia. Orimattila ja sen asunnot kiinnostavat siis laajalti myös muualla.

Valmistauduimme tuleviin korjauksiin ja uudistuotantoon varaten tontteja Pennalasta sekä tutkien kiinteistöjämme. Kiinteistön- ja ulkoalueidenhoitopalveluiden sekä siivouspalveluiden ulkoistaminen oli todella suuri projekti, jonka avulla paransimme myös sähköisen huoltokirjamme toimintaa ja laadun seurantaa.

Häätöjen määrä väheni merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Yhtiön panostus asumisneuvonnan kehittämiseen on yksi iso syy tähän. Asumisneuvonnan rooli on viime vuosien aikana kasvanut. Yhteistyö on ollut sujuvaa toisten toimijoiden kanssa sekä asumisen tukemisen prosesseja on kehitetty onnistuneesti. Perinnän ulkoistus Intrumille vuonna 2018 on tehostanut vuokrasaatavien perintää sekä tasavertaistanut asukkaiden asemaa.

Talvi 2020 oli leuto ja vähäluminen, joka näkyy ennakoitua pienempinä lämmitys- ja ylläpitokuluina.

Odotetaan mielenkiinnolla, mitä vuosi 2021 tuo tullessaan!