Katsaus vuoteen 2021

Vuosi 2021 oli meillä Orimattilan Asunnoilla yhdellä sanalla kuvattuna onnistunut. Useat asiat etenivät ja suuriakin tavoitteita saatiin saavutettua.

KÄYTTÖASTE

Keskeisin pinnalla olleista asioista on ollut käyttöaste. Omistajapuolelta tavoitteeksi määriteltiin käyttöasteen nostaminen kahdeksalla prosenttiyksiköllä seuraavan viiden vuoden aikana. Numeroissa tämä tarkoittaisi käyttöasteen nousua 98 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä. Joulukuussa 2021 käyttöasteemme oli 95,2 %.

Startti oli siis onnistunut ja käyttöasteen nousu ollut odotettua nopeampaa. Suurin kiitos tästä kuuluu jokaiselle työntekijällemme ja heidän panokselleen yhteisten tavoitteiden eteen. Nousuun vaikuttaa moni tekijä. Muutoksilla ja tehostuksilla vuokrausprosessissa sekä huoneistojen kunnolla on luonnollisesti keskeinen merkitys käyttöasteeseen. Vuoden aikana tehtiin yli 45 huoneistoremonttia. Olemme saaneet tehostettua huoneistokorjausprosessia ja näin ollen karsittua tyhjiä kuukausia sieltä täältä.

ASUKASTYYTYVÄISYYS

Mittasimme vuoden aikana asukastyytyväisyyttämme ja NPS-suositteluindeksiksi muodostui 34. Keskeisimmät onnistumiset koettiin tyytyväisyydessä asuinympäristöön, huoltoyhtiöön, vuokrasuhteeseen ja asiakaspalveluun sekä asuintilojen pohjaratkaisuun ja riittävyyteen. Kehittämisen varaa löytyi mm. huoneiston kuntoon ja ympäristökuormituksen vähentämistä tukeviin ratkaisuihin liittyen. Jatkamme kehitystä omistajan tavoitteiden ja saatujen palautteiden mukaisesti.

TALOUTTA JA STATISTIIKKAA

Yhtiön liikevaihto oli 4 631 435 euroa, eli siis 4,6 miljoonaa. Liikevaihto nousi vuodesta 2020 0,44 %.

Yhtiön tulos oli 8 711 euroa, joka on hyvä. Liiketoimintamme perustuu omakustannevuokraan ja tulostavoitteemme on 0 euroa.

Yhtiö omistaa yhteensä 791 asuinhuoneistoa joista 121 on palvelutaloasuntoja kolmessa eri vanhustentaloyksikössä. Asukkaita vuokrattavissa kohteissa oli vuoden lopussa yhteensä 926 kpl. Asuntojen pinta-ala on yhteensä n. 41 617 m².

TAPAHTUMAT

Pandemian vuoksi asukastapahtumien järjestäminen ei ollut tänäkään vuonna mahdollista aiempien vuosien tapaan. Marraskuun ITE-valotaidefestarit ja Päijät-Hämeen Valofestivaali olivat tähän kuitenkin virkistävä poikkeus. Kiinteistöjen näkökulmasta vuoden aikana tapahtui silti paljon.

  • Kiinteistönhoidon, ulkoalueiden hoidon ja siivouspalveluiden ulkoistus 1.4.2021
  • Pennalan rivitalohankkeen käynnistyminen
  • Oriontie 3:n hankkeen käynnistyminen ja Aran pilotointi
  • Kiinteistöjen myynti
    • Suurikyläntie 5, Suurikyläntie 7, Mallusjoentie 335, Keiturintie 20, Heinämaantie 11

Listaa voisi jatkaa, mutta se antaa jo nyt hyvän kuvan siitä, kuinka suuriakin asioita vuoden aikana saatiin tapahtumaan.

Järjestimme asukastapahtuman marraskuussa osana Päijät-Hämeen Valofestivaalia

Katse on nyt vuodessa 2022. Toivomme sen olevan onnellinen ja turvallinen meille kaikille. Toivottavasti saamme kalenteriin takaisin laajemmin myös paljon toivotut ja pidetyt asukastapahtumamme!