Tulevan vuoden tavoitteet asetettu

Asukkaat ovat meille tärkeitä nyt ja jatkossa. Keväällä 2021 tehdyn asukastyytyväisyyskyselyn perusteella keskeisimmät onnistumiset koettiin tyytyväisyydessä asuinympäristöön, huoltoyhtiöön, vuokrasuhteeseen ja asiakaspalveluun sekä asuintilojen pohjaratkaisuun ja riittävyyteen. Kehitystä toivottiin huoneiston kuntoon ja ympäristökuormituksen vähentämistä tukeviin ratkaisuihin liittyen. Olemme huomioineet nämä toiveet ensi vuoden tavoitteissa. Lisäksi Orimattilan kaupunki on asettanut omistajan roolissa yleisiä ja yhtiökohtaisia tavoitteita.

YLEISET TAVOITTEET

  • Keskeisenä tavoitteena on toimiva ja avoin yhteistyö konsernin ja tytäryhtiöiden välillä siten, että yhteistyöllä tuotetaan tärkeitä palveluita orimattilalaisille sekä tuodaan lisäarvoa koko konsernille sekä kaupungin elinvoimalle.
  • Kaupungin ja tytäryhtiöiden resurssien yhteiskäytön tehostaminen; tehtävien avautuessa täyttömahdollisuudet konsernin sisältä.
  • Olennaisten investointien, omistusten muutosten linjausten tuominen kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi.
  • Yhtiökokouskutsut kaupunginhallitukselle, joka toimittaa ne kokousohjeen ja yhtiökokousedustajan nimeämisen jälkeen yhtiökokousedustajalle.
  • Hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti konserniohjauksesta vastaavalle viranhaltijalle, joka välittää tietoa edelleen tarpeellisella jakelulla.

Edellä mainittujen tavoitteiden noudattamista seuraa kaupunginhallitus.

Yhtiöiden hallituksen nimeämisessä otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä strateginen merkittävyys. Yhtiöiden hallituksen puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta edellytetään tehtävään valitessa HHJ- tai vastaavan kurssin suorittaminen tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Yhtiöiden hallituksen muille jäsenille HHJ-kurssia suositellaan.

YHTIÖKOHTAISET TAVOITTEET

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen taloudellinen käyttöaste on seuraavan neljän vuoden sisällä vähintään 98 %. Olemme aktiivisesti mukana, kun Orimattilan kaupungille tehdään asunto-ohjelmaa. Asuminen on meillä turvallista ja kohtuuhintaista; yhtiön vuokrakuluja verrataan vuosittain vastaavan kokoisten toimijoiden kesken. Myös energiankulutusta verrataan vastaaviin kiinteistöihin ja huolehditaan, että kiinteistöt ovat energiatehokkaita.

Kiinteistöjen laskennallinen korjausvelka selvitetään vuosittain. Korjausvelan kehityksen tulee kääntyä laskuun seuraavan neljän vuoden aikana.

Asukastyytyväisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. NPS tulee olla vähintään 50. NPS on lyhenne termistä “Net promoter score”. Tiivistettynä termi vastaa kysymykseen: “Kuinka todennäköisesti suosittelisit Orimattilan Asuntoja ystävällesi?”.

Orimattilan Asuntojen hallitus on valinnut ensi vuoden teemaksi turvallisuuden niin asumisessa, työssä kuin tietoturvassakin.

Näin ollen: onnellista ja turvallista vuotta 2022!