Orimattilan Asuntojen asukkaat voivat vaikuttaa omaan asumiseen ja ympäristöön osallistumalla asukastoimintaan. Yhteinen asukaskokous järjestetään vuosittain ja siihen voivat osallistua kaikki yhtiön asukkaat. Asukkaat voivat perustaa myös omia asukastoimikuntia osoitteittain tai alueittain. Tällä hetkellä asukkaiden keskuudessa toimii neljä asukastoimikuntaa. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan asukastoimintaan.

Asukastoimikunnan jäsenet miettivät yhdessä tapoja, joilla voidaan parantaa yleistä viihtyvyyttä, järjestystä ja turvallisuutta sekä kehittää kiinteistöjen kuntoa. Asukastoimikunta tekee yhteistyötä asukkaiden ja vuokranantajan kanssa. Asukastoimikunnat voivat tehdä aloitteita havaitsemiensa epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi, ottaa kantaa korjaus- ja peruskorjaussuunnitelmiin sekä käsitellä vuokrantarkastuslaskemia arakohteissa. Asukastoimikunnat ovat kiinteistönomistajalle tärkeä yhteistyökumppani, joka voi oikeasti vaikuttaa.

Toimikunta voi myös nimittää yhden asukasvalvojan seuraamaan ja tarkastamaan vuokranmääritysyksiköiden sekä talouden- ja hallinnon hoitoa.
Asukastoimikunnat valitsevat vuosittain keskuudestaan ehdokkaita Orimattilan Asuntojen hallitukseen.

Lisätietoa asukastoiminnasta voit kysyä orimattilanasunnot@orimattila.fi.

Löydät lisätietoja myös ARA:n verkkosivuilta.