Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen www-sivuston käyttöehdot

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot, myöhemmin Orimattilan Vuokratalot luovuttaa tämän www- sivuston tiedot asiakkaidensa ja sidosryhmiensä yksityiseen käyttöön. Käyttämällä www-sivustoa ja sen palveluja, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttö on sallittua, mikäli hyväksyt nämä käyttöehdot.

Kiinteistä Oy Orimattilan Vuokratalot- sivusto (www.orimattilanasunnot.fi) ja sen aineisto

Orimattilan Vuokratalot omistaa tekijänoikeudet kaikkeen sivuston sisältöön, lukuun ottamatta kolmansien osapuolien tuottamia ja sivustoon liitettyjä palveluita.

Vastuunrajoitus

Orimattilan Vuokratalot www- sivusto ja sen sisältö on Orimattilan Vuokratalojen tarjoama palvelu sivuston käyttäjille. Orimattilan Vuokratalojen www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Orimattilan Vuokratalot ei takaa sitä, että sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Orimattilan Vuokratalot pidättää itselleen oikeuden tehdä sivustolle muutoksia, rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa tai lopettaa sivuston julkaisemisen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Orimattilan Vuokratalot ei anna mitään takuuta sivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Orimattilan Vuokratalot ei siten anna takuuta siitä, että mikään sivustojen sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva, graafinen tiedosto tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen, oikeassa mittakaavassa tai täydellinen. Orimattilan Vuokratalot ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen tai sivustojen sisältämän tiedon aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Orimattilan Vuokrataloille.

Orimattilan Vuokratalot www-sivustolla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivustoille ja palveluihin. Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu eikä Orimattilan Vuokratalot vastaa näistä sivuista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

Henkilötietolain 24 § mukaiset tietosuojaperiaatteet

Evästeet (cookies)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Henkilötietojen tallennus

Jotkut Orimattilan Vuokratalot www-palvelun osat edellyttävät henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tieten ja vapaaehtoisesti. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Orimattilan Vuokratalojen asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Orimattilan Vuokratalot ei luovuta asiakasrekisterinsä tietoja ulkopuolisille tahoille. Orimattilan Vuokratalot on kuitenkin oikeus luovuttaa asiakasrekisterissä olevia tietoja Orimattilan Vuokratalojen kanssa sopimussuhteessa oleville, vika-, avaintilaus- tms. tietoja Orimattilan Vuokrataloihin sopimussuhteessa olevalle palveluntuottajalle kuten urakoitsijoille ja huoltoyhtiöille. Lisätietoja Orimattilan Vuokratalojen rekisteriselosteessa.