Vuokrasopimuksen irtisanominen tehdään aina kirjallisesti. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi kalenterikuukausi huoneenvuokralain mukaan. Irtisanominen lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on tehty.

LATAA IRTISANOMISILMOITUS