Eettinen ohjeistus ja siinä esitellyt periaatteet määrittelevät lähestymistapaamme eettisiin ja kestäviin liiketoimintakäytäntöihin. Sitoudumme kunnioittamaan ja edistämään oikeudenmukaisia työpaikkakäytäntöjä, mukaan lukien yhtäläiset mahdollisuudet, ihmisoikeudet, ympäristön kannalta kestävä liiketoiminta ja nollatoleranssipolitiikka lahjonnan ja korruption torjumiseksi.

KUNNIOITAMME TOISIAMME

Me kaikki ansaitsemme työskennellä ympäristössä, jossa meitä kohdellaan arvostavasti ja kunnioittavasti. Olemme sitoutuneet luomaan tällaisen ympäristön, koska se tuo meistä jokaisesta parhaan esiin, mikä vuorostaan myötävaikuttaa yrityksemme menestymiseen. Olemme sitoutuneet tarjoamaan työpaikan, joka on vapaa kaikesta syrjinnästä, mukaan lukien kaikenlaiset väärinkäytökset, hyökkäykset tai häirintä.

TOIMIMME LAINMUKAISESTI JA EETTISESTI

Odotamme, että kaikki työntekijämme ja liiketoimintakumppanimme täyttävät tai ylittävät kaikki liiketoimintaamme liittyvien lakien, sääntöjen ja määräysten velvoitteet. Noudatamme seuraavia periaatteita:

Korruption vastaisuus

Noudatamme nollatoleranssi-lähestymistapaa lahjontaan ja korruptioon ja olemme sitoutuneet toimimaan ammattimaisesti, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti kaikissa liikesuhteissamme ja liiketoiminnassamme. Emme tarjoa, anna, ota vastaan tai pyydä mitään lahjuksia tai käytä mitään muita vastaavia keinoja saadaksemme sopimatonta hyötyä tai etua. Emme anna muiden tehdä tai saada sopimattomia maksuja meidän puolestamme. Noudatamme kaikkia lakeja, jotka ovat merkityksellisiä lahjonnan ja korruption torjumiseksi, ja odotamme samaa liiketoimintakumppaneiltamme.

Lahjat, viihdyke ja muut liikelahjat

Emme anna emmekä ota vastaan liikelahjoja, palkkioita, viihdykkeitä tai muita etuja, joita voidaan kohtuudella pitää epärehellisenä liiketoimintana, tai lain tai vastaanottavan organisaation menettelytapaohjeiden vastaisena.

Vältämme eturistiriitoja

Vältämme suhteita tai toimintaa, jotka voivat heikentää tai vaikuttaa heikentävän kykyämme tehdä objektiivisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä työssämme.

Reilu kilpailu

Olemme sitoutuneet eettiseen, reiluun ja elinvoimaiseen kilpailuun sekä noudattamaan kilpailunrajoituksia, kilpailua ja mainontaa koskevia lakeja ja määräyksiä kaikkialla, missä harjoitamme liiketoimintaa.

Aineettomat oikeudet

Kunnioitamme muiden aineettomia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia ja patentteja sekä noudatamme kaikkia niiden suojaa koskevia lakeja ja määräyksiä.

Luottamuksellinen tieto

Sitoudumme luottamuksellisten tietojen, joita työntekijät, asiakkaat ja muut liikekumppanit ovat meille uskoneet, salassapitoon. Emme luovuta luottamuksellisia tietoja ilman pätevää liiketoiminnallista perustetta ja asianmukaista valtuutusta.

Terveys ja työturvallisuus

Olemme sitoutuneet siihen, että toimintaamme johdetaan terveellä, turvallisella, ekologisella ja kestävällä tavalla.

Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti ja olemme sitoutuneet jatkuvaan työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen. Tavoitteemme on estää onnettomuudet ja vähentää terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä työpaikalla.

RAPORTOIMME HUOLENAIHEEMME

Orimattilan Asunnoilla kaikilla on oikeus ja velvollisuus kertoa huolenaiheistaan. Johdon vastuulla on luoda avoin ja kannustava ympäristö, jossa työntekijät kokevat voivansa nostaa huolenaiheitaan esiin. Työntekijälle ei koidu haitallisista seurauksia siitä, että hän vilpittömässä mielessä ilmoittaa huolenaiheistaan.

Yhtiö tutkii kaikki ilmoitetut epäilyttävän tai epäeettisen käyttäytymisen tapaukset ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, kun epäasianmukaista käyttäytymistä todetaan tapahtuneen.